Tuesday, November 25, 2008


ಹಾಂ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವರು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಅಭಯನಿಗೆ.

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ! ಜಪ ಮಾಡು ಎಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವೂ ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೃದ್ಗತವಾಗಿದೆ!

No comments: